Schilderijen en Tekeningen

Over

maartje

Balanceren tussen droom en werkelijkheid

In mijn schilderijen en tekeningen geven ogenschijnlijk kwetsbare figuren iets prijs van hun innerlijk. Ik streef ernaar om de inwendige, of de verborgen aspecten van de werkelijkheid te laten zien. De afgebeelde figuren verbeelden de reactie van de mens op zichzelf en op de ander, op de wereld en op het verstrijken van de tijd, kortom, op het leven. Dit levert verhalende werken op, werken die misschien esoterisch van aard te noemen zijn, maar die ook een uitdaging voor de toeschouwer vormen om te doorgronden wat er ‘gezegd’ wordt. Die dialoog tussen werk (of kunstenaar) aan de ene kant en beschouwer aan de andere is niet de makkelijkste, maar wel een spannende; de schilderijen en pastels lijken de toeschouwer aan het denken te willen zetten ‘wat wordt hier verteld, waar kijk ik eigenlijk naar? 
Welke identiteit zie ik hier en wat is de plaats in de wereld? Herken ik iets, mezelf?’

Ik verwerk mijn eigen drijfveren en visies, en probeer de wereld zoals ik haar zie, te vatten, te verklaren. Ook toen ik tussen 2008 en 2012 een ‘uitstapje’ maakte waarin ik vrijwel alleen maar organische vormen en structuren schilderde. Deze ‘Grondwerken’ ontstonden uit nieuwsgierigheid naar wat er zich letterlijk op de grond onder mijn voeten afspeelde (‘waar gaat die mier heen?’) en uit liefde voor de natuur. Maar na verloop van tijd verbond ik die organische structuren opnieuw met mensfiguren, want dat blijft het terugkerende thema: mensen in een privé-wereld. Hiervoor gebruik ik beelden van de nacht, de stilte, de droom, de eenzaamheid, de natuur. Fantasie en werkelijkheid lopen door elkaar, niet gestuurd, maar associatief ontstaan op het doek en het papier. Mensfiguren worden verbonden met organische vormen en structuren, landschappen, bloemen en vogels. Kleur.

Ik werk in series, verbonden aan een titel (‘Grondwerken’ – ‘Identiteiten’ – ‘Hoofdzaken’ – ‘De vier elementen’ – etc), soms alleen in olieverf, dan weer alleen in pastelkrijt. Maar steeds vaker ook op klein formaat in collage-techniek.
Je zou kunnen zeggen dat ik lineair werk (het volgende werk ontstaat uit het vorige en is het), maar af en toe wordt deze lijn opgepakt en vertoont een lus die even teruggrijpt naar vroeger. De oudere vorm komt dan met een wijziging tevoorschijn, en is dus toch weer nieuw te noemen.
Ik werk graag met contrasten, in figuurlijke zin door de combinaties van beeldelementen, in letterlijke zin door het gebruik van verschillende technieken in hetzelfde beeld. Zo staat de figuratie naast geabstraheerde vormen, worden dikgeschilderde delen toegepast naast dunne verflagen en gebruik ik soft- en oliepastels door en naast elkaar.
Dit in contrasten werken geldt voor al mijn technieken, maar vooral voor de laatste die ik nu sinds begin 2015 toepas: het maken van collages van foto’s van mijn eigen werk, waarbij ik met soft-en oliepastel teken en met lino druk, alles in hetzelfde beeld. Deze ‘miniaturen’, ze meten 15×15 cm, zijn autonome werken, maar ook de basis voor nieuwe schilderijen.

Thema’s: de mens-het leven, (imaginaire) portretten.
Inspiratiebronnen: natuur, literatuur, muziek
Technieken: olieverfschilderijen, pasteltekeningen, litho’s, lino’s en collages/gemengde technieken.